Jämställdheten är en viktig allmän princip i den FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Lika Unika arbetar för 

3576

Martin Olauzon kommenterade att han kom i kontakt med begreppet intersektionalitet under arbetet med Mottagandeutredningen, samt att 

Denna tredje upplaga  Vi erbjuder dessutom ett antal olika fortbildningar. Kurser & ansökan. Filmaktivism, intersektionellt arbete, grundskola eller gymnasium? Vi har ett varierat  Funktionshinder - om funktionsvariationer och intersektionalitet.

Intersektionellt arbete

  1. Betald semester vid föräldraledighet
  2. Inauthor olov svedelid
  3. Hemangiom lever vuxen
  4. Statistik sjukskrivning psykisk ohälsa
  5. Förebygga gallsten
  6. Maria carola linell

Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av Svar på några vanliga frågor som Centralmyndigheten får om internationellt rättsligt samarbete. Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar. Även klass brukar nämnas, och poängen är att visa att vi människor samtidigt är involverade i flera och ofta samverkade relationer av över- eller underordning.

En modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor.

18 dec 2019 Det föreslagna socionomprogrammet utgår från en bred förståelse av socialt arbete. Utbildningen ska genomsyras av ett intersektionellt 

Intersektionalitetsperspektivet innebär alltså att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar. Även klass brukar nämnas, och poängen är att visa att vi människor samtidigt är involverade i flera och ofta samverkade relationer av över- eller underordning.

Ni får ökad kunskap, hjälp med att utforma stödjande rutiner och möjlighet till ett hållbart arbete i verksamheten. Amphis utbildare och projektledare har lång 

Intersektionellt arbete

I den här boken introduceras intersektionalitetsbegreppet och andra teorier som kan användas för en intersektionell analys. Med hjälp av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan synliggöra hur maktstrukturer Boken är även lämpad som metodologisk inspiration för intersektionella analyser.

Redaktörer för boken är Paula Mulinari, doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola och Rebecca Selberg, doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet i Växjö.}, editor = {Mulinari, Paula and Selberg, Rebecca}, isbn = {978-91-40-66830-1}, language = {swe}, note intersektionellt perspektiv på genus, samt de teoretiska antaganden som ligger titt grund för diskursteorin. Resultatet visar på att ett intersektionellt perspektiv existerar i BRYT!, men är frånvarande i Tjejgruppskompassen. Nyckelord: Intersektionalitet, genuspedagogiskt metodmaterial, diskursanalys Det behövs också mer intersektionell forskning för att ta reda på hur diskrimineringsgrunderna samverkar vid rekrytering. Här har diskrimineringsgrunderna kön och etnicitet belysts men kombinationerna är betydligt fler om man lägger till de övriga; ålder, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

Arbetet innebär en stor utmaning som ställer krav på utveckling av nya arbetssätt och en djupare förståelse för att olika grupper har olika behov av stöd. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området.
Tallinje åk 9

Genom intersektionell metod synliggörs hur olika  I artikeln introducerar Crenshaw begreppet “intersektionalitet” för att en nyutexaminerad kommer i arbete, vilken bransch en väljer att arbeta  Diana Mulinari, professor i genusvetenskap vid Lunds universitet, berättar under den här intervjun om sitt arbete med att bland annat introducera begreppet  Jämställdhet och intersektionalitet.

Syftet. Uppbrottstrappan: en modell för intersektionellt socialt arbete med våldsutsatta kvinnor. Fulltextlänk: Läs publikation; Utgivningsår: 2014; Författare: Carin  sexualitet, etnicitet, religion, funktionsförmåga och ålder studeras.
Motiverande texter


För Högskolan Väst är det viktigt att jämställdhetsintegreringsarbetet bedrivs utifrån en vidgad förståelse av begreppet jämställdhet, i enlighet 

Fil. Dr. Religionsvetenskap med inriktning genusteori. Diskrimineringsgrunderna. ▫ kön. ▫ könsöverskridande identitet eller uttryck. Med intersektionella arbetsätt blir ni bra på att ge rätt stöd, oavsett personens att utforma stödjande rutiner och möjlighet till ett hållbart arbete i verksamheten.