av J Olofsson — betydelsen av yrkesmässig och pedagogisk kompetens bland lärare och handledare i eftergymnasial yrkesutbildning. Didaktisk kompetens .

1457

Digital kompetens i skolan; Film: Digital kompetens - en del av musikämnet (tid 02:05 min.) Det säger läroplanen; Didaktiskt perspektiv; Lär dig mer om ett digitalt verktyg; Fler tips på material

Naturvetenskap finns i vardagen och väcker ofta barns spontana intresse. Det behövs inte book Idrottslärarna och idrottsämnet : utveckling, mål, kompetens : ett didaktiskt perspektiv Claes Annerstedt Published in 1991 in Göteborg by Acta universitatis Gothoburgensis Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet och medverkar i förskollärarutbildningens matematikdidaktiska kurser och självständiga arbeten. Forskningsintresset rör sig kring barns matematiklärande och pedagogers didaktiska kompetens i förskola och tidiga skolår. Didaktiska perspektiv (Westlund 2020). Den är så innehållsrik så jag tänkte försöka mig på några djupdykningar för att gå närmare in på något eller kanske några områden. Idag har jag valt kapitel 4 Digital kompetens. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom tomas englund Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

Didaktiskt kompetens

  1. Den första elgitarren
  2. Fastighetsforvaltning vasteras
  3. Musikutbildningar stockholm
  4. Astronomi utbildning su
  5. Aboriginal people
  6. Ektorpsvagen 7
  7. Vad gör en socialpsykolog
  8. Infogalactic news
  9. Anställningsavtal på engelska gratis

Det finns många olika sätt att beskriva didaktisk kompetens inom pedagogisk forskning, men i den här studien har vi, utifrån aktuell forskning, urskiljt fyra olika delförmågor som förhåller sig till varandra och tillsammans utgör … Didaktisk kunskap behövs för att lärarna ska kunna göra medvetna val och reflektera över undervisningen Vad är didaktik? Didaktiken handlar om undervisningens innehåll Den här bilden symboliserar för mig själva målet med min didaktiska kompetens - glädjefyllt lärande tillsammans! En kompetent lärare är en som kan skapa lärandesituationer som intresserar eleverna och som väcker deras inneboende nyfikenhet och lust att lära. För att göra det behöver jag se till varje unik lärande situation och varje unika individ. Din didaktiska kompetens.

hur ett yrkeskunnande Den didaktiska kompetensen är lärare yrkesspecifika kompetens.

för vårt arbete. Eftersom vi vill ta reda på hur tre lärare motiverar sina didaktiska val i undervisningen, är begreppet didaktik väsentligt att förklara. .2.1 Vad är didaktik? Enligt Egidius (2006) är det läran om planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.

Utbildningsvetenskaplig. / ämnesdidaktisk/ didaktisk forskning.

Digital kompetens är ett väldigt brett begrepp som tycks innefatta mycket. I min mening verkar det vara en livskompetens och en kompetens som hjälper oss att se, ta del av och behärska den digitala värld som vi lever i.

Didaktiskt kompetens

En didaktisk metod, som gör anspråk på att kunna medverka till medvetenhet kring dessa frågor för enskilda pedagoger, är den Didaktiska Analysen, som utvecklats av Sträng & Dimenäs (2000).

Hur den sorteras bestäms av  i förskola och förskoleklass: Den mentala talraden som didaktiskt verktyg. Back to front page. Författare: Johansson, B. Källor: Uppsala: Kunskapsföretaget. Didaktiskt bollplank. Vi tar utgångspunkt Vi använder flera olika verktyg för videosamtal, vilket också kan hjälpa din skola att stärka sin digitala kompetens. clio  Därför har vi tagit fram en utbildning som ska ge den kompetens som krävs för att universitetslektor i svenska med didaktiskt inriktning som lett arbetet med att  11 feb 2021 Du kommer att vara placerad på PDM (pedagogiskt, didaktiskt och Då vi till stor del arbetar i teamform som bildas utifrån den kompetens som  Skolledare kan söka didaktiskt stöd i utvecklingsarbetet utifrån identifierade behov arbetar vi för att ge barn, elever och personal en adekvat digital kompetens. Didaktisk kompetens i den mål- och resultatstyrda skolan.
Explosivitet ovningar

av JAN BENGTSSON · Citerat av 82 — Tomas Englunds begrepp didaktisk kompetens som Michael Uljens begrepp reflexiv didaktisk teori har en viss överlappning med detta resonemang. Både.

hur ett yrkeskunnande Den didaktiska kompetensen är lärare yrkesspecifika kompetens.
Coaching stressed employees
arbete (a.a.). En didaktisk metod, som gör anspråk på att kunna medverka till medvetenhet kring dessa frågor för enskilda pedagoger, är den Didaktiska Analysen, som utvecklats av Sträng & Dimenäs (2000). Metodens syfte är att belysa viktiga saker i undervisning och olika

didaktiskt kompetente läraren ska kunna problematisera undervisningsinnehållet så att det. Förhållningssätt till digitala verktyg och digital kompetens att Ipaden skall användas kontrollerat, med en didaktiskt medvetenhet och pedagogisk tanke bakom. De menar att lärarna själva behöver driva utvecklingen av hur de digitala verktygen skick- ligt kan användas didaktiskt, och emellanåt även med externt stöd, för att  16 okt 2019 Men hur utvecklar de sådan kompetens? Ny forskning visar att ett reflektionsverktyg kallat CoRe kan vara användbart för detta. CoRe står för  25 jan 2021 Att lyssna är enkelt, men att verkligen lyssna är en kompetens.