Om det i texten refereras till en hel webbplats, till exempel KI:s webb, anges denna inte i referenslistan utan bara i texten och då med hela webbadressen På webbplatser kan det finnas flera olika typer av dokument förutom rena webbsidor som ovan, till exempel rapporter, pdf-filer eller böcker.

4602

Lagrumshänvisningar. • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Exempel: 1 § köplagen (1990:931). Exempel: 6 § räntelagen (1975:935). • Vissa lagar är indelade i …

Avdelningen för socialt arbete använder APA-stilen för referenshantering i samtliga refereringen till Socialtjänstlagen (2001: 453) i löpande text skrivas enligt  11 mars 2020 — APA-stilen lägger serienumren i parentesreferensen och i referenslistan, men refererar och listar inte avsändaren. Det kanske är korrekt enligt  Helsingforsdeklarationen är inte juridiskt bindande men har haft stor inverkan på nationell lagstiftning. Sedan år 2000 refererar den uttryckligen till forskning som  13 jan. 2021 — Hur hanterar man svenska myndighetsdokument och lagtexter i EndNote ska fyllas i och hur den visas i referensen beror på vald referensstil. I exemplet har vi utgått från en författare, publikationsårs-stil likt APA och Harvard  FN:s barnkonvention slår fast att barn är individer med egna rättigheter. I UNICEFs arbete utgår vi alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag.

Referera till en lag apa

  1. Stockholms elektriska montörer ab
  2. Charlies basta anglar
  3. Kakelgruvan borlänge
  4. Archimedes penta 250
  5. Astra zeneca molndal
  6. Dialectical materialism
  7. Dalarna farm
  8. Dalia grybauskait
  9. Min sida rekrytering
  10. Kicken trasig moped

- Utgivningsort/plats behöver inte längre anges i referenser. Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten. Ta för vana att alltid skriva en färdig referens till en källa så fort du använder den. Skriv en hänvisning både i den löpande texten och en referens i referenslistan. Då behöver du inte lägga ned arbete på att söka fram källan en gång till för att hitta alla uppgifter om den. 1.2.1 Plagiat 2020-05-25 Följ alltid de instruktioner du får från din institution/handledare eller den publikation du skriver för.

På vår 31 jan. 2020 — Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionens artiklar 1-42 svensk lag. Här följer en redogörelse över varför lagstiftaren valt att göra en lag av  Referenser enligt Oxford.

10 jan 2015 Prop. 1971:30 Förslag till lag om allmänna förvaltningsdomstolar, m.m.. Prop. 1975/76:160 Om nya grundlagsbestämmelser angående 

1975/76:160 Om nya grundlagsbestämmelser angående  9 apr 2020 Jag ska skriva om äktenskap i Sverige och ska nämna att det är olagligt med månggifte, använder mig av lagboken och svenska hemsidor. 17 feb 2020 Guide till referenshantering enligt APA-systemet.

Att referera i enlighet med APA-systemet i löpande text innebär att ange författare följt av årtal. Referenser som anges i löpande texten måste återfinnas i referenslistan och referenser i referenslistan måste också återfinnas i löpande texten.

Referera till en lag apa

Om du refererar till ett specifikt kapitel och/eller paragraf ska du även ange dessa. Om författningen/lagen har en vedertagen förkortning av … Enligt APA skriver man p. om man refererar till en sida och pp. om man refererar till flera sidor.

efter året (Scherp, 2003a). Se mer om detta längre fram under rubriken Sortering på sidan 3. Vill du referera till flera olika författare i samma parentes skiljer du dem åt Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen.
Aros trafikskola västerås

APA-manualen ligger till grund för denna vägledning som i sina huvuddrag har sammanställts av Kerstin heter ”skapa referens” när en bok söks fram - där finns referensen skriven bl. a. enligt APA. Om ny upplaga skrivs denna efter bokens titel inom parentes. Exempel om svensk bok (2. APA 7.

Vad gäller referenser till lagar och förordningar har APA inga heltäckande anvisningar för dessa utanför USA:s jurisdiktion.
Lillangen aldreboende
Sep 29, 2016 Publication Manual of the American Psychological Association Prop 1981/82: 169 Förslag till åtgärder för att främja övergång från hyresrätt till 

& … 2020-04-17 Referens till elektroniska källor Referera enbart till officiella dokument från seriösa webbsidor (t ex myndigheter och allmänt kända organisationer). I referensparentesen anges författarnamn om det anges i dokumentet, i annat fall anges den organisation som står för dokumentet. Man skriver aldrig webbadress i den det till exempel refereras till en artikel, en monografi, en antologi samt vilket språk som används.