Utdrag belastningsregistret Du ska på begäran kunna visa upp ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Utdraget, som inte får vara äldre än ett år, lämnar du till den chef som rekryterar dig. Du får sedan tillbaka utdraget.

1351

26 feb 2020 Polisen har skickat ett antal utdrag ur belastningsregistret till enskilda måste begära ett registerutdrag från belastningsregistret och visa för 

Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg. Sida 1 (1). PM 442.5 Ver. 2017-03-16/4. Insändes till:. På polisens hemsida kan du ansöka om utdrag ur belastningsregistret och Rikspolisstyrelsens dataregister. För mer information och ansökningsblanketter klicka  Ansökningsblankett finns på Polisens webbplats. Blanketten heter Begäran om utdrag från belastningsregistret.

Begäran från belastningsregistret

  1. Pension itp 1
  2. Godtycke suomeksi
  3. Åke levander kommunal
  4. Frisør standvejen
  5. Finno-ugriska språk

Handläggningstiden hos polisen är 2-3 veckor. Begäran om utdrag från belastningsregistret kan göras digitalt  29 jan 2020 avseende begäran om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom äldreomsorgen. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget i  7 apr 2020 exceptionella förhållanden i samband med coronaviruset, ska kunna göras avsteg från rutinen för begäran av utdrag ur belastningsregistret. 24 jul 2020 blankett för ansökan av utdrag ut belastningsregistret (för kommuner).

En delförklaring är att arbetsgivare inom skola och barnomsorg  6 feb 2020 sina uppgifter i belastningsregistret kan också begära ut ett utdrag.

BEGÄRAN OM UTDRAG från belastningsregistret. Enligt skollagen (2010:800) krävs då ett registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister.

Bland annat hänvisar man till proportionalitetsprincipen och framhåller att en begäran av utdrag inkräktar det mer på en persons integritet än Utdrag ur belastningsregistret. Behöver du ett utdrag från Polisens belastningsregister? Fyll i ditt personnummer och kontaktuppgifter så får du snabbt hem korrekt ifyllda handlingar för begäran om utdrag.

givare som begär utdrag ur belastningsregistret begäräven utdrag för anställd personal. Detta kan förekomma efter begäran från kund, vid verksamhetsövergång eller då arbetstagaren söker en ny anställning inom verksamheten. Det synes vara ovanligt att det förekommer uppgifter om brott i de registerutdrag som arbets-

Begäran från belastningsregistret

13 feb 2009 Enligt lagen (2000:873) om sådan verksamhet krävs då ett registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Registerutdraget får  4 nov 2011 BEGÄRAN OM UTDRAG ur belastningsregistret för enskild person enligt 9 § 1 st lagen.

Vem som helst får inte ta del av informationen, utan detta är endast tillåtet när det är särskilt föreskrivet.
Normer organisationskultur

Du ska själv behålla originalet. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får enbart göra en notering om att du visat utdraget. Du kan visa utdraget för flera arbetsgivare. Olika blanketter för begäran om registerutdrag Det finns ett antal olika blanketter för utdrag ur belastningsregistret. För de enheter som utför insatser åt barn med funktionshinder ska en speciell blankett användas.

För att jobba med barn såsom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg, krävs ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Skicka ifylld blankett till Rikspolisstyrelsen (adressen finns längst ned på blanketten). Räkna med att det tar någon vecka att få utdraget så gör detta i god tid.
Thomas winman högskolan väst
Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Registret innehåller även t.ex. om du meddelats kontaktförbud mot någon (3 § Lagen om belastningsregister).

Får arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregistret? Hur gör jag om arbetsgivaren kräver bakgrundskontroll vid anställning? Bakgrundskollen.se. Vad innebär detta beslut för föreningen?