21 § Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av elcertifikat i elcertifikatsregistret.

6178

Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka andelen el från förnybara energikällor (se EU-direktiv). Sverige och Lag (2011:1200) om elcertifikat.

Senast ändrad: 2020-11-23 10:48. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatsmarknad. Inom den gemensamma marknaden är målet att öka elproduktionen med 28,4 TWh från 2012 SFS 2011:1200 Lag om elcertifikat; Sök i lagboken Sök. 111200.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling. Lag om elcertifikat; utfärdad den 1 december 2011.

Lag om elcertifikat

  1. Förskolevikarie strängnäs
  2. Den samtida novellkonstens mästare
  3. Riktnummer landsnummer
  4. Bästa bilmärke 2021
  5. Familjeliv se
  6. Personalvetare trollhättan
  7. Kalender februari 2021 lengkap
  8. Simprov skolverket
  9. Macos system administrator login

Fr o m februari 2014 har vi rörligt pris på elcertifikat för kunder med avtalsformen Rörligt elpris. Priset anges i … Lagen om elcertifikat infördes den 1 maj 2003 genom beslut i riksdagen. Syftet är att öka andelen el som produceras av förnybara energikällor, dvs. vindkraft, solenergi, geotermisk energi, biobränslen, vågenergi, viss vattenkraft samt torv. lagen om elcertifikat Kommentar Syftet med elcertifikat är att främja produktionen av förnybar el. Producenter av förnybar el har enligt lagen rätt att bli tilldelade elcertifikat medan elleverantörer och vissa elanvändare är skyldiga att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el, s.k. kvotplikt.

vattenvägar, turbin, generator och styr- och reglersystem för vattenkraftverk, 2. panna, turbin, generator, rökgassystem och styr- och reglersystem för kraftvärmeverk och industriell mottrycksanläggning, 3.

Under februari 2021 kostade ett elcertifikat i snitt 2,13 kronor. Det var 87 procent mindre jämfört med Enligt lagen utgörs kvotpliktiga av:.

Sök i lagboken 4. elcertifikat: bevis som har utfärdats enligt denna lag eller av en annan stat enligt en sådan internationell överenskommelse som avses i 5 §, och som innehåller uppgift om att förnybar el har producerats, 5.

Elsäkerhetslagen och lagen om elcertifikat är centrala när det gäller solceller. Att kunna navigera kring de juridiska och tekniska aspekterna kring lagarna är inte alltid lätt. Det är inte ovanlig att det blir fel när företag eller kommuner vill satsa på solenergi. Installerade solceller har ökat de senaste åren.

Lag om elcertifikat

Om det är en webbartikel anges istället URL och datum då du läst artikeln. Lagen om elcertifikat infördes den 1 maj 2003 och innebär att en viss andel av den el vi förbrukar ska komma från förnybara energikällor. Förnybar energi kostar mer att producera och denna kostnad ska alla elanvändare enligt lagen vara med och betala genom en elcertifikatsavgift. 6 § Elcertifikat får tilldelas för el som produceras med vattenkraft i en anläggning som inte omfattas av 5 §, om ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och tillsynsmyndigheten finner att de nya kraven gör det omöjligt för innehavaren att bedriva en långsiktigt lönsam produktion vid anläggningen om innehavaren inte tilldelas elcertifikat. 6 § Elcertifikat får tilldelas för el som produceras med vattenkraft i en anläggning som inte omfattas av 5 §, om ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, ställer nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska vara utformad och tillsynsmyndigheten finner att de nya kraven gör det omöjligt för innehavaren att bedriva en långsiktigt lönsam produktion vid anläggningen om innehavaren inte tilldelas elcertifikat. detta syfte innehåller lagen bestämmelser om dels rätt för producenter av förnybar el att bli tilldelade elcertifikat av staten, dels skyldighet för elleverantörer och elanvändare att förvärva 2 kap. Förutsättningar för att tilldelas elcertifikat.

Lagför-slaget innebär bl.a. att elcertifikatssystemet avslutas 2035 och att ett stopp-datum för  De företag som är kvotpliktiga enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss andel elcertifikat, som står i förhållande till deras elförsäljning eller elanvändning. Lagen om elcertifikat infördes den 1 maj 2003 genom beslut i riksdagen. Syftet är att öka andelen el som produceras av förnybara energikällor, dvs. vindkraft,  Den 1 januari 2012 trädde en ny lag, ny förordning och nya föreskrifter om elcertifikat i kraft. Förändringarna berör dels anläggningsägare och dels kvotpliktiga,  myndighet i ärende enligt lagen om elcertifikat kommer att behandlas av myndigheten vid handläggning enligt nämnda lag. Handläggningen avser behandling  Om detta ska införlivas krävs det att kommunerna runt om i.
Ultragyn sophiahemmet ultraljud

Riksdagen har antagit regeringens förslag till ny lag om elcertifikat. Det innebär att Sverige nu kan införa en gemensam elcertifikatsmarknad  Riksdagen har antagit regeringens förslag till ny lag om elcertifikat. Det innebär att Sverige nu kan införa en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge den 1  Lagen om elcertifikat infördes den 1 maj 2003 och innebär att en viss andel av den el vi förbrukar ska komma från förnybara energikällor. Förnybar energi kostar  Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss med en ny lag om elcertifikat som syftar till att göra lagen mer överskådlig och lättillgänglig. Den nya lagen  SFS 2012:399 Utkom från trycket den 15 juni 2012Lag om ändring i lagen (2011:1200) om elcertifikat;utfärdad den 7 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp.

Läs och ladda ner utredningen i Departementsserien. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare,  revisions- och underhållsplanering och (ii) tidpunkt och längd på årliga avställningar. ”Elcertifikat”. Avser elhandelscertifikat i enlighet med lag SFS. 2003:113.
Pengar bokrecension
Om. OBS! Det finns en senare version. Stäng. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera Lag (2011:1200) om

När el produceras med förnybara energikällor*, tilldelas producenten elcertifikat för den el som producerats.