Informationsfrihet är rätten att ta del av och inhämta information och andras yttranden. I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig 

3098

GDPR gäller dock inte då någon behandlar personuppgifter i samband med utövande av sin yttrande- eller informationsfrihet. I Sverige innebär det bland annat 

Informationsfrihet. Informationsfrihet är rätten att ta del av och inhämta information och andras yttranden. I Sverige regleras informationsfriheten bland annat som en självständig rättighet i regeringsformen, men även inom Europakonventionens artikel 10, … 2014-11-04 Informationsfrihet: Det finns ingen censur i Sverige som hindrar oss från att läsa de böcker vi vill, se på filmer eller googla fritt på nätet. Åsiktsfrihet: Ingen kan tvinga oss att tycka eller tänka på ett visst sätt. Vi behöver inte avslöja våra åsikter för någon annan om vi inte själva vill. kollektiv allemansrätt9, informationsfrihet i motsats till en stark ensamrätt, ställdes första gången redan på 1960-talet. 2.1 Historik Ensamrätten, immaterialrättens grundfigur, förekom också i tidiga primitiva samhällen.

Informationsfrihet i sverige

  1. Inkomst fran kapital
  2. Max tak rotavdrag
  3. Www.trafikverket.se boka uppkörning

Censurombudsmannen- Blogg om yttrandefrihet i Sverige. - The Sex & Censorship campaign sets out to challenge the myths and rumours around free speech and sexual freedom. www.perukklubben.se- Perukklubben av Pär Ström – en saga om åsiktsfrihet i landet som kommit längst. www.aerofs.com- Dropbox behind the corporate firewall. Kontrollera 'informationsfrihet' översättningar till polska.

Unesco Sverige om Unesco. Unescorådet består av pressfrihet, informationsfrihet och medieutveckling. Den första utgåvan av  boken, som fanns på många andra bibliotek i Sverige.

intresset av yttrande- och informationsfrihet, skriver organisationerna: passagerarfartyget Estonia instiftades 1995 mellan Finland, Sverige 

Svenska Unescorådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet och informerar i informationsfrihet och kapacitetsbyggande i Nordafrika och Sydsudan. Vi har många friheter i Sverige, yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Handboken presenterar lättfattligt de lagar som reglerar yttrande- och informationsfrihet i Sverige. Lagreglerna presenteras i den ordning de blir aktuella i journalistiskt arbete.

Artikel 11 - Yttrandefrihet och informationsfrihet. 1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida 

Informationsfrihet i sverige

Art. 15 Förenings- och församlingsfrihet. Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2014 och världskartan över tillståndet för pressfriheten. I Sverige regleras tryck- och yttrandefriheten  Förra året uppmärksammades 250 års jubileet av Sveriges tryck- och annat medborgarnas rätt till yttrande, tryck- och informationsfrihet. Enligt Demokratirådets uppfattning vilar yttrandefriheten i Sverige på en att varje medborgare har yttrandefrihet och informationsfrihet, men samma grundlag  Sveriges Författarförbund försvarar yttrande- och informationsfriheten i Sverige och internationellt bland annat genom att arbeta solidariskt med författare och  Den dåvarande sverigedemokratiske riksdagsmannen Kent Ekeroth, tillika SD:s rättspolitiska talesperson och ledamot av riksdagens  Fler än 90 medlemsstater har infört lagar om informationsfrihet.

När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Den är en grundläggande rättighet för var och en och innebär att du som medborgare i Sverige och EU har rätt att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon i … Vänligen skriv under, Öppet brev till världens folk Vi stödjer yttrande- och informationsfrihet i Sverige och i hela världen. Dokumentären Ukraina - Revolutionens mörka sida om massakern i Odessa 2 maj 2014 kommer att sändas i Sverige 23 maj 2014 på SVT2. Sändningen har skjutits upp två gånger.
Quintilianus pronunciation

Varje medborgare har rätt till yttrandefrihet, informationsfrihet, mötes frihet, I Sverige står det alla fritt att vädra sina tankar, känslor och åsikter  Informationsfrihet, 122. Informationsfrihet se även Akademisk frihet. Informationsfrihet se även Läckor avslöjande av information. Informationsfrihet se även  av FE Thorslund · 2019 — Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet.

av CF Bergström — offentlighetsprincipen som är rimliga och hur Sverige bäst kan verka för öppenhet i ur en äldre yttrande- eller informationsfrihet.111 I flera av dessa länder har  I övrigt får begränsningar av yttrandefriheten och informationsfriheten ske endast om särskilt Vi har en unik lag i Sverige om yttrandefrihet.
Är 0 ett jämnt tal
Handboken presenterar lättfattligt de lagar som reglerar yttrande- och informationsfrihet i Sverige. Lagreglerna presenteras i den ordning de blir aktuella i journalistiskt arbete. Först regler som rör research/faktasökning; hit hör bl.a. meddelarfriheten och rätten att ta del av myndigheters handlingar och därefter regler om vad som får publiceras; vilka yttranden är brottsliga? Till

staten) tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet   yttrandefrihet/informationsfrihet i svensk praxis. Immateriella rättigheter i allmänhet åtnjuter i Sverige grundlags- skydd i Sverige genom bestämmelsen om  Yttrandefrihet och informationsfrihet. En annan del av offentlighetsprincipen är yttrande- och informationsfriheten. Dessa grundläggande fri- och rättigheter är  Sverige har en representativ demokrati som alltså innebär att folket väljer Informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt ta del  åsiktsfrihet och yttrandefrihet kan sägas utgöra grunden för informationsfrihet. I Sverige tillsatte regeringen Bildt 1994 en särskild IT- kommission som hade till  Konventionen har införts som lag i Sverige.