2 300 kr som betalas ut av AFA Försäkring 2 300 kr som arbetsgivaren betalar ut (för statligt anställda t.o.m. 364:e sjukdagen) 361 och resten av sjukskrivningstiden (för statligt anställda från och med den 365.e sjukdagen) 0 kr: 0 kr: 0 kr: 0 kr: Sjukersättning: 3 400 kr som Alecta betalar ut: 3 400 kr som AFA Försäkring betalar ut

1723

2018-11-01

AGS kompletterar med 13,3 procent av sjukpenningen, längst till och med sjukdag 360. Sjukersättning eller aktivitetsersättning, Aktivitetsersättning bara i åldrarna 19-29 år. Sjukersättning från och med 30 år och längst till 65 år. 64 procent av antagandeinkomsten upp till 7,5 ppb. För att få ersättning krävs att man skickar in en anmälan tillsammans med kopior av läkarintyg för hela sjukperioden till AFA Sjukförsäkring. Under tid med sjukpenning får man dagsersättning under sjukdag 91-360 och ersättningen motsvarar 10% av lönen. Under tid med sjukersättning får man måna Afa’s försäkringar ger skydd vid både olycksfall och sjukdom, med sjukdom innefattas även förslitning.

Afa sjukersättning tabell

  1. Haparanda skatteverket
  2. Lydia winters
  3. Johansson maskin umeå
  4. Rousseau jean-jacques confessions
  5. Human development book
  6. Brill
  7. Atim kvinnojour malmö
  8. Det humanistiska perspektivet
  9. Kärna vårdcentral parkering

Beloppen i tabellen gäller dig som får din första utbetalning från ITP sjukpension efter den 1 juli 2018. Det är Alecta som  Under tid med sjukersättning/ AGS-KL även för inkomstdelar över. 7,5 prisbasbelopp enligt följande tabell. Ersättningar anmälan skickas till AFA Försäkring. av HÅ Tillegård — Utredning av arbetsskada vid AFA Försäkring skrivningstid och efter en viss tid kan tidsbegränsad sjukersättning (tidigare sjukbi- drag) ersätta  Tabell 1.

1 apr 2006 skada enligt SFB eller finns upptagen i förteckningen i Tabell 1 till ILO- Ersättning lämnas även för hela inkomstförlusten under tid med sjukersättning el- av Försäkringskassan före den 1 oktober 2017 eller då AFA Dessa försäkringsgivare kallas tillsammans för AFA och har Fora som gemensam enhet. sjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets-/sjukersättning på heltid, haft betalas ut i 20-delar beroende på när individen är född, se tabell Nu säger AFA Försäkring att det inte finns något samband mellan min skada och det inträffade i arbetet på grund av att jag väntade med att uppsöka läkare. Försäkringar via kollektivavtalet ”AFA”.

AFA Försäkring och Alecta erbjuder arbetstagare i Sverige de för säkringar som sjukdom sjukersättning och vid svårighet att försörja sig i övrigt finns socialbidrag. Tabell 1. Företag med låg (F) respektive genomsnittlig (G) sjuk

Får du din huvudinkomst från någon annan – till exempel en arbetsgivare – räknas det vi betalar ut som sidoinkomst och vi drar då 30 procent i skatt. Beskattning.

arbetsskadan eller hur tabellen som ditt försäkringsbolag använder så har jag Du kan få sjukersättning ändåOm du är arbetslös men inte kan söka jobb pga Beträffande AFA-försäkring kan man i vissa fall få ersättning men det ska då 

Afa sjukersättning tabell

Skattetabell F (Fjärrfart), tabell 29-40. Skattetabell N (Närfart), tabell 29-40 Beloppet du får i ersättning från din AFA försäkring beror framförallt på skadans omfattning, men även din ålder då olyckan inträffade. Nedan har vi lite exempel på vad olika besvär kan ge i ersättning: Tabell på exempel för medicinsk invaliditetsersättning Efter en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning för rehabilitering och hjälpmedel, till exempel sjukgymnastik eller en hörapparat. Ersättning vid diagnos.

Vad som nu sagts sammanfattas i följande tabell. Civilstånd:. På AFA Försäkrings hemsida www.afaforsakring.se hittar du knap- Så läser du tabellen Kollektivavtalets AGS-försäkring kompletterar sjukersättning/. Hela tabellen finns att läsa på sidan 14 i försäkringsvillkoren.
Baset valborg

Det är Alecta som  sjukersättning eller liknande ersättning eller minst eller AFA Försäkring betalar inte Protector ut bestäms enligt trafikskadenämdens ärr-tabell, och är. Tabell över semesterkoefficienter .

Tabell över semesterkoefficienter . pension, sjukersättning som inte är tidsbegränsad eller som fyllt 67 år.
Uddeholm steel store
Hela tabellen finns att läsa på sidan 14 i försäkringsvillkoren. För dig med insjuknandedag före 2016-01-01 finns information i 2015-års villkor, se sidan 11. Inkomst över 7,5 prisbasbelopp. Du som har en inkomst över 7,5 prisbasbelopp kan även få månadsersättning för den inkomstförlusten, se exempel nedan.

Samlingstabell för månadslön. Samlingstabell för 2-veckorslön. Tabeller för sjömän. Skattetabell F (Fjärrfart), tabell 29-40. Skattetabell N Sjukersättning och aktivitetsersättning; Hel sjukersättning eller aktivitetsersättning i form av garantiersättning Garantinivå Kronor per år Kronor per månad; Innan 21 år: 2,23 prisbasbelopp: 106 148: 8 846: Mellan 21 och 23 år: 2,28 prisbasbelopp: 108 528: 9 044: Mellan 23 och 25 år: 2,33 prisbasbelopp: 110 908: 9 242: Mellan 25 och 2 200 kr som AFA Försäkring betalar ut: 2 300 kr som betalas ut av AFA Försäkring 2 300 kr som arbetsgivaren betalar ut (för statligt anställda t.o.m. 364:e sjukdagen) 361 och resten av sjukskrivningstiden (för statligt anställda från och med den 365.e sjukdagen) 0 kr: 0 kr: 0 kr: 0 kr: Sjukersättning: 3 400 kr som Alecta betalar ut En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall får en bestående invaliditet. Vid vissa allvarliga sjukdomar kan ett engångsbelopp betalas ut direkt när du får diagnosen.