Inzile AB: Inzile deltar i förstudie för utveckling av en hybridlösning med kombinerat batteri- och bränslecellssystem Publicerad: 2020-09-03 (Cision) Tisdag 1 september

4302

Vi utvecklar modulära transport- och servicelösningar för dagens och morgondagens behov. Inzile grundades 2012 med en stark vilja att driva förändring i arbetsfordonssektorn. Teamet bakom företaget består av några av Skandinaviens ledande auktoriteter inom fossilfria fordon, digitalisering, tillverkning och inköp.

dels anmäla sig till Bolaget senast samma dag, fredagen den 5 juni 2020,skriftligen till Inzile AB (publ), Box 55, 593 21, Västervik. Anmälan kan också göras via e-post till info@inzile.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Dom har oftast lättanvända appar och tjänster i framkant vilket gör steget till aktiehandel och sparande både lättare men framförallt roligare. Inzile, som verkar inom sällanköpsvarorsektorn och finns på first north-listan på börsen, hittar du hos Avanza här. Visa hela beskrivningen. Inzile AB: Inzile receives follow-up order from real estate company LT Konsult: 19-02: Inzile AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020: 19-02: Inzile AB (publ) Year-end Report January 1 - December 31, 2020: 16-02: Inzile AB: The electric vehicle company Inzile is evaluating production in Spain: 16-02 Inzile grundades 2012 med en stark vilja att driva förändring i arbetsfordonssektorn.

Inzile ab avanza

  1. Vetenskaplig modell exempel
  2. Anafortan mf

Senaste nytt om Inzile aktie. Inzile komplett bolagsfakta från DI.se. Avanza Bank AB. Carnegie Investment Bank AB. Svenska Handelsbanken AB. SSW Market  Aktiens namn är Inzile och den handlas på vanligt sätt via banker och Aktieägarlista Inzile AB (publ), per 2021-01-29 Avanza Pension, 454 726, 2,29. Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Nasdaq har godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First Nor Inzile. 24 Jun 2019 05:  SE Pettersson Invest AB, 4,1, 4,1. Johan Svärd, 3,3, 3,3.

1450 st Midsummer Solar Roofs AB Inköpskurs 20,55. 1388 st Inzile AB Inköpskurs 21,65. 16 618 st Recap Energy Inc, A. länk till Avanza kurs.

Inzile är verksamma inom fordonsbranschen. Bolaget är en tillverkare och utvecklare av fossilfria, modulära transport- och servicelösningar, där utbudet består av lättare arbetsfordon som drivs på el. Kunderna återfinns inom varierande branscher och fordonen används runtom i större stadsmiljöer. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Västervik.

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04. Denna information är sådan som Inzile AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Inzile har fått oförtjänt mycket stryk på börsen den sista tiden enligt min åsikt.

Peter Wergens, CFO, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04. Om Inzile. Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Inzile grundades 2012 och bolagets team har tillsammans en mycket lång och omfattande erfarenhet av teknisk innovation och utveckling, inte minst inom

Inzile ab avanza

Inzile’s annual report for 2020 is now published and is available at the company’s website https://inzile.com/investor-relations/finansiella-rapporter/as well as attached. For further information, please … Inzile har inlett förhandlingar avseende etablering av produktion av ellastbilen Pro4 i Barcelona i Spanien, med avsikt att kunna leverera fordon till södra Europa. Målsättningen är att produktionen ska påbörjas 2022. För ytterligare information: Ragnar Åhgren, CEO, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89.

Inzile har godkänts för notering på Nasdaq First North mån, jun 24, 2019 15:25 CET. Inzile AB (publ) (”Inzile” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Nasdaq har godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq First North med den 27 juni 2019 som första handelsdag. 2021-04-10 Inzile har genomfört en riktad nyemission om cirka 127 miljoner kronor tor, jan 21, 2021 22:30 CET. Styrelsen för Inzile AB (publ) (“Inzile” eller “Bolaget”) har med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämman den 17 december 2020 beslutat om en riktad nyemission av 2 600 000 aktier, till en teckningskurs om 49,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Inzile AB på First North gör en nyemission på 127,4 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Nyligen investerade Bring fem miljoner kronor i Inzile, som en del av den nyemission om 45,1 mkr som bolaget genomför. I slutet av juni rullar Inzile in på Nasdaq First North.
Maxvikt lastbil 2 axlar

The shareholders in Inzile AB (publ), reg.

Elfordonsföretaget Inzile tänker göra en riktad nyemission till institutionella investerare om cirka 2,6 miljoner 17 dec 2020 Inzile AB: Inzile förstärker organisationen och anställer tekniskt utvecklingsteam. Inzile AB. Ellastbilstillverkaren Inzile förstärker organisationen genom att starta en egen R&D- enhet i Tranås. Från fjärde kvartalet i år anställs ett tekniskt utvecklingsteam om 12 personer.
Sova brahmi-hibiscus oil review
Inzile AB: Inzile receives follow-up order from real estate company LT Konsult: 19-02: Inzile AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020: 19-02: Inzile AB (publ) Year-end Report January 1 - December 31, 2020: 16-02: Inzile AB: The electric vehicle company Inzile is …

1 apr 2021 Avanza grundades år 1999 som och bytte senare namn till Avanza år Avanza Historiskt sägs den ha varit en träffsäker indikator för Creades och Wingefors nya ägare i Calmark AB - Mismo Provkörning av Inzile Pro4 Van. Nov 13, 2020 Re:NewCell AB (publ) (”Renewcell” or the ”Company”), being the first in the world to made through Avanza's online services, www.avanza.se, and through Nordea and Notice of Annual General Meeting of Inzile AB ( 3 feb 2019 Skånska Energi AB (Sverige) grönt energibolag – Avanza · ETRION (Sverige) Inzile (Sverige) Lättare arbetsfordon som drivs på el - Avanza. 8 mar 2021 DlLaboratory Sweden AB (publ) ("dLab" eller "Bolaget") är ett svenskt SaaS- bolag som erbjuder Teckning kan ske via Nordnet och Avanza, samt via inlämning av Inzile har genomfört övertecknad sprid 5 jun 2019 Teckning av aktier sker på Avanza och Nordnet till och med den 11 juni.