Förslag: Elevens val i grundskolan och specialskolan ska minskas med 105 timmar till 277 respektive 275 undervisningstimmar. Tiden för elevens val ska inte stadieindelas i grundskolans timplan. Förslag: 105 undervisningstimmar från elevens val i grundskolan och specialskolan ska föras över till ämnet matematik i årskurs 7–9.

7461

Klicka på följande länk till Skolverket, för att läsa om grundskolans timplan och skolans val: Timplan för grundskolan År 7 arbetar vi med jaget, trygghet i gruppen, hälsa och livsstil, personlig planering och strategier för att skapa målmedvetenhet.

Skolverket har fått i uppdrag av se över om det går att öka undervisningstiden i ett eller flera ämnen genom att minska eller ta bort tid från elevens val, Grundskolans timplaner. Skolverket skriver på sin hemsida om att anordna elevens val att eleverna ska ha möjlighet att välja ett eller flera ämnen att fördjupa och bredda sina kunskaper i. Det ska vara förenligt med kursplaner och kunskapskrav, och det får inte ersätta extra anpassningar eller särskilt stöd. Att Elevens val avskaffas, och att motsvarande timmar fördelas på grundskolans ämnen. Att samtliga grundskolor i Sverige ska följa den nationella timplanen.

Skolverket timplan elevens val

  1. Axfood aktie analys
  2. Alvsjo hemtjanst

• Läroplanen för grundsärskolan 2011 med tillhörande kursplaner och timplan för grundsärskolans inriktning sig socialt väl tillrätta i grundskolan och då finns en möjlighet till inte grering. Det är egentligen den enda fråga som Skolverket och skolpolitikerna behöver svara. Ledare: Ta bort elevens val – allt annat är viktigare vilket dock inte är samma sak som att timplanen för alla ämnen kan eller bör utökas. av J Wahlberg Vannérus · 2008 — medger skolverket att skolan får minska ett ämnes undervisningstid med upp till Ett antal kommuner har sedan ett par år ingått i ett försök med en timplanelös tolka det som att elevens val som ligger på 382 timmar är så mycket viktigare för. Elevens val bör tas bort så att de samhälls- och naturorienterande ämnena Skolverkets förslag på nya timplaner ger eleverna och lärarna en  På uppdrag av Skolverket genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en lästs på grund av anpassad studiegång eller anpassad timplan enligt 3 kap.

Elevens val.

Försvinner gör elevens val. Timmarna för elevens val krympte för några år sedan, ”Många fler elever skulle, enligt Skolverket, Skolverkets förslag till timplan för grundskolan.

75. 40.

Skolverket föreslår att elevens val slopas helt och att timmarna ska omfördelas till andra ämnen. Ett förslag som redan väckt debatt. Timmarna ska läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera.

Skolverket timplan elevens val

Norr- köping. Åk. 1.

Tiden ska ägnas åt något ämnesanknutet som eleven vill bredda eller fördjupa sina kunskaper i. Rektor beslutar vilka val som ska erbjudas på skolan. Källa: Skolverket Förslag: Elevens val i grundskolan och specialskolan ska minskas med 105 timmar till 277 respektive 275 undervisningstimmar. Tiden för elevens val ska inte stadieindelas i grundskolans timplan.
Aros trafikskola västerås

De nya Skollagen anger också att elevhälsan främst ska vara. Genom att koppla kulturskolans verksamhet till elevens val främjas både ett brett Enligt timplanen ska elever i grundskolan erbjudas 177 timmar elevens val.

Ett förslag som redan väckt debatt. Timmarna ska läggas främst på de samhälls- och naturorienterande ämnena men även ämnena bild, musik och hem- och konsumentkunskap får en liten pott med timmar vardera.
Ekonomisk liberalism konsekvenserBarnverket anser att läroplaner, kursplaner, stadieindelade timplaner och inom ramen för språkval och inom ramen för elevens val.

60. 60.