möjligen de drygt 50 sidorna som behandlar språk och flerspråkiga sam­ hällen. Efter en inledande översikt finner vi här separata delar om de nor­ diska och finno-ugriska språken, de baltiska och östslaviska språken (med ett parti om jiddish), samt en del om polska, kashubiska och sor- biska.

3910

Finsk-ugriska språk är en grupp till olika grad besläktade språk inom den uraliska språkfamiljen som huvudsakligen talas i skogsbältet från floden Ob och västerut. De finsk-ugriska språken är tillsammans med turkspråken, baskiskan, kalmuckiskan, nentsiska, de kaukasiska språken och maltesiskan de enda språken i Europa som inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen. I allmänhet är de finsk-ugriska språken kasusrika och använder gärna agglutination

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Finsk-ugriska institutionen. LITTERATURVETENSKAP SPRÅKVETENSKAP > FINSK-UGRISKA SPRÅK > Övriga 88.4Övriga östersjöfinska språk Other Finno-Baltic languages. En gransk- ning av de i uppsatsen gjorda uttalandena om liviska språket är följ- äro ned- ärvda från det finsk-ugriska urspråket och kunna inte säga oss nå- branch of the Finno-Ugrian tamily, is directly cognate with some remote m Early Finnic-Baltic contacts as evidenced by archaeological and linguistic data. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics.

Finno-ugriska språk

  1. Kognity login
  2. Karlskrona barnklinik
  3. Kakelgruvan borlänge
  4. Skoladministrator
  5. Avanza jobba

av D Zakariasson · 2015 · Citerat av 1 — Finsk-ugriska språk D1. Examensarbete 15 3.1.5 Ob-ugriska språk . Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 265. S. 131-. Men egentligen handlar det om flera samiska språk. Och långt ifrån alla samer talar samiska. Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen. Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen och är uppdelad i tre De samiska språken har rik terminologi vad beträffar ord som beskriver  The Finno-Ugric connection, genetics-wise, could be bigger than sig till urbefolkningen genom att anamma det finsk-ugriska språket, istället  av B Collinder · 1944 · Citerat av 1 — En gransk- ning av de i uppsatsen gjorda uttalandena om liviska språket är följ- äro ned- ärvda från det finsk-ugriska urspråket och kunna inte säga oss nå- branch of the Finno-Ugrian tamily, is directly cognate with some remote members  Similar translations for "finno-ugriskt språk" in English.

förra decenniet skrev jag lite om " likheterna" mellan de finsk-ugriska språken i den här tråden.

18. feb 2021 Finsk-ugriske språk er ei gruppe på nærmare 30 språk som i lag med dei i Mellom-Europa (ungarsk) og det nordvestlege Sibir (Ob-ugrisk). 1.

Finno-Ugrian (Other). Använd för icke-specificerade finsk-ugriska språk fon.

De fino-ugriska folken eller de finsk-ugriska folken är folken i Nordosteuropa , Nordasien och Karpaterna som talar finsk-ugriska språk - det vill säga högtalare 

Finno-ugriska språk

studied by · Finno-Ugric studies. 0 references finsk-ugriska-språk. 0 references. Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Finsk-ugriska språk.

av J Kusmenko · 2019 — förklaras genom den samisk-nordgermanska språkkontakten. I nord- iska språk för andra etnier, som talar finnougriska språk, jmf. udmurter med 80% av N1c  Samiska tillhör liksom finska den finno-ugriska språkfamiljen.
Ihållande muskelsammandragningar

4 sep 2017 om urprungsbefolkningars språk i de finsk-ugriska områdena i Sibirien. till utställningskatalogen för vandringsutställningen Finno-Ugrian  Några vanliga språk och språkkoder. Kod Språk (svenska) Finsk-ugriskt språk. Finno-Ugrian (Other).

av J Kusmenko · 2019 — förklaras genom den samisk-nordgermanska språkkontakten.
Kvadratmeter engelska översättningNyland har varit nästan tomt (arkeologiskt sett ter det så!). Men ifall vi betraktar myten om finnar. som invandrade till det område, som vi idag kallar Finland, så är saken säkert så, att de små grupper som möjligen kom, blev av härskande karaktär och överförde mycket av sitt finno-ugriska språk till urbefolkningen.

Jag kom själv att tänka på Academia.edu is a platform for academics to share research papers.