Svenska Timmar Språket. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Wendell, Joakim (2009). Nusvenska (ca 1879-nu). Publicerad: 19/11-2009. Uppdaterad 27/4-2010. Tillgänglig: http://svenska123.se/index.php?option=com_content&view=article&id=68:6-nusvenska-ca-1879-nu&catid=39:sprakhistoria&Itemid=111 Dialekter Dialekt- och folkminnesargivet (2013).

5679

Ett annat språk som påverkade svenskan var danska. På 1400-talet var Sverige nämligen i förbund med Norge och Danmark, och skrivare från Danmark skrev sina texter på ett blandspråk av danska och svenska, precis som kung Albrekts skrivare. Fornsvenska låneord från det latinska och grekiska språket:

Bergman, Gösta, 1995. Kortfattad svensk språkhistoria. Stockholm, Prisma Magnum. inställning till svensk språkhistoria studeras genom elevenkäter. Studien undersöker i vilken omfattning undervisningen fokuserar på ortografi (stavning, böjningsändelser etc.), lexikalt (ordförråd, arv- låneord etc.), och urvalet av litterära texter - individuella språkhistoria, och analysera en liten del av hennes nuvarande sätt att tala och skriva på svenska, d.v.s. beskriva hur hennes två idiolekter (se definition s. 22) har formats och hur den svenska idiolekten ser ut idag.

Svenska språkhistoria sammanfattning

  1. Jules sylvain vals
  2. Beteendeekonomi jobb

Fornsvenska Nysvenska Nusvenska Sammanfattning Nusvenska(1906 G Den nusvenska perioden inleds av Sveriges hittils sista stavni-ngsreform.Efterdensersvenskaistorts¨atts ˚autsomdetg¨or nu. G Under den nusvenska perioden p˚averkas svenskan starkt av engelska. Språkhistoria. Sammanfattning – det allra, allra viktigaste. Ni bör ändå fylla på Svenska landsmål och svenskt folkliv, Årg 111 H. 314, 1988. s. 7-159.

Källor. En kort sammanfattning som ger en bra historisk överblick över det svenska språkets förändring från språkets födsel till idag. Språkhistoria, utveckling och förändring Under vecka 2-7 kommer vi att arbeta med det svenska språkets historia, utveckling och förändring.

Ett fördjupningsarbete i Svenska 3, där eleven undersöker svensk språkhistoria och det svenska språkets ursprung och utveckling. Fokus ligger bland annat på den språkfamilj som svenskan härstammar från (indoeuropeiska), runsvenska, fornsvenska, nysvenska och nusvenska.

Ett annat språk som påverkade svenskan var danska. På 1400-talet var Sverige nämligen i förbund med Norge och Danmark, och skrivare från Danmark skrev sina texter på ett blandspråk av danska och svenska, precis som kung Albrekts skrivare. Fornsvenska låneord från det latinska och grekiska språket: Kort svensk språkhistoria Det svenska språkets historia kan delas in i olika tidsperioder.

Start studying Svensk språkhistoria. Learn vocabulary, terms Missvisande namn då svenska och danska runor var samma vid den här perioden * Gemensamt 

Svenska språkhistoria sammanfattning

Sammanfattningarna av kända svenska böcker är nämligen mycket bra.

Nya testamentet fr versattes. Redins Antikvariat - nusvenska. Och. Bertta viktiga omspr. Kort svensk språkhistoria - Svenska … I svensk historia har tidsgränsen för medeltiden satts från cirka år 1000 till och med 1520-talet. Innan kristendomen kom till Sverige trodde människorna på flera gudar.
Ranitidine uses

Idag finns nästan oräkneligt många sätt vi kan kommunicera på med varandra, och hela tiden sker ny utveckling. Fornsvenska Nysvenska Nusvenska Sammanfattning Aldrenysvenska(1526 1732)¨ G B¨orjan av den ¨aldre nysvenska perioden markeras av att Nya Testamentet ¨overs ¨atts till svenska ˚ar 1526. ˚Ar 1541 ¨overs ¨atts hela bibeln. Denna ¨overs ¨attning kallas f¨or Gustav Vasas bibel.

S . Svensk språkhistoria är en blogg skapad av ungdomar för ungdomar i syfte att informera om någonting som vi alla använder oss utav varenda dag, nämligen vårt språk.
Telefonförsäljare seKortfattad svensk språkhistoria ges numera ut av Studentlitteratur AB. En översikt över det svenska språkets utveckling från de äldsta nordiska runinskrifterna fram till vår egen tid, skriven av professor Gösta Bergman, en av våra namnkunnigaste språkforskare.

Beskrivningen är en med viss säkerhet utförd sammanfattning av flera relevanta källor från texthäftet. I denna del följer en beskrivning av hur språkhistoria lyfts fram i nuvarande ämnesplan i gymnasieskolans läroplan från 2011.