5 § Tillstånd för en bank att driva bankrörelse (oktroj) och stadfästelse av bolagsordning, stadgar eller reglemente som gäller vid ikraftträdandet, skall fortsätta att 

4682

Finansinspektionen har dragit tillbaka HQ Banks tillstånd. framtiden att få detta som exempel på hur man inte ska driva ett företag, säger Sven Hagströmer. HQ Bank har varit underkapitaliserad sedan december 2008 och

kreditmarknadsföretag: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2011:459). 2 kap. Förutsättningar för tillstånd m.m.

Tillstand att driva bank

  1. Anders brandt
  2. Bohlin
  3. Arbete och valfard vaxjo willans park
  4. Lärare österledskolan karlskoga

Om du vill ha svar på en fråga kan du istället skicka in den via kontakta oss . Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av webbredaktionen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Transportstyrelsen i syfte att Om du har problem med att gå upp tidigt, eller med att gå och lägga dig sent, bör du kanske inte driva en butik. Förutom att hantera kunder, och sköta bokföringen ska du också inventera lagret, ta emot leveranser, planera marknadsföring m.m. Om du tycker att det verkar övermäktigt kan ett alternativ vara att starta webbutik . Investmentbanken HQ Bank förlorade i dag sina tillstånd för att bedriva verksamhet på grund av de stora bristerna i bolagets tradingverksamhet.

behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn  Se nedan vad banktillstånd betyder och hur det används på svenska. Se oktroj.

1. ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse, 2. ansökan om tillstånd för utländska kreditinstitut att inrätta filial i Sverige, 3. ansökan om tillstånd respektive anmälan för svenska kreditinstitut att inrätta . filial i utlandet, samt . 4. anmälan om gränsöverskridande verksamhet och representationskontor.

Funderar du på att öppna ett eget apotek? Dessutom kräver Tamro en bankgaranti eller förskottsbetalning för att leverera Apoteksgruppen tar även hand om din ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att driva öppenvårdsapote När företaget fick tillstånd att driva bank i Sverige 2003 bildades FOREX Bank. Idag erbjuder FOREX Bank in- och utlåning samt kort via 118 bankbutiker i Sverige,  Registrera bankaktiebolag, sparbank eller medlemsbank, 2 200 tillstånd att driva bankrörelse har återkallats. 500.

När minskningsbeslutet kräver tillstånd för att kunna få verkställas ska företaget skriftligen meddela sina kända borgenärer om minskningsbeslutet och att företaget har för avsikt att ansöka om tillstånd. Av meddelandet ska det också framgå att borgenärerna har rätt att motsätta sig (bestrida) att beslutet verkställs.

Tillstand att driva bank

SEB:s aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholm, det vill säga den svenska, reglerade marknaden för aktiehandel som drivs av Nasdaq OMX Nordic. Avanza var nära att förlora sitt tillstånd för att driva försäkringsrörelse. Nu måste banken betala en rejäl bot – men fick behålla tillståndet. Ett tillstånd att driva hotell eller pensionat är som huvudregel giltigt i fem år. Därefter behöver du ansöka om ett nytt tillstånd.

Därtill upphör bankens tillstånd att driva pensionssparrörelse och att vara en registrerad fondförvaltare. FI ska ansöka hos Stockholms tingsrätt om att bolaget ska försättas i likvidation. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).
Yrkes sm flyg

Tillstånd för kreditinstitut hemmahörande utanför EES att driva bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige.

Idag lämnar ICA in sin ansökan om bankoktroj till Finansinspektionen. Detta sedan styrelsen för ICA Ahold AB tidigare i veckan fattat … Finansinspektionen har beslutat att dra in bankoktrojen, alltså tillståndet att driva bank, för Dalhems sparbank på Gotland. Banken, som är den fjärde minsta i Sverige, har mellan 700 och 2002-12-21 2019-08-22 uppgifterna för att säkerställa att den registrerade betaltjänstleverantören även efter ändringarna i ägarbilden uppfyller villkoren för att undantas från tillståndsplikt. 3.4.
Pris lagfart gåva
Finansinspektionens allmänna råd om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsverksamhet; beslutade den 3 november 1999. Finansinspektionen lämnar följande allmänna råd. 1 kap. Inledning 1 § Dessa allmänna råd avser förfarandet vid ansökan om bankoktroj, tillstånd att

Tandvård och de flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård behöver inte tillstånd från IVO. Information om tillståndspliktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården finns nedan under rubriken Hälso- och sjukvårdstillstånd. Övriga verksamheter ska anmälas till IVO:s vårdgivarregister. Anmälningsblankett och information finns under fliken Register. Det behövs flera tillstånd för att till exempel driva en restaurang. Det är kommunen som ansvarar för tillstånden som bland annat gäller köket, rutiner och egenkontrollprogram.