1993/94:250). Förslaget om delning av pensionsrätt har emellertid ersatts av ett förslag som ger make möjlighet att till den andra maken överföra pensionsrätt inom det s.k. premiereservsystemet. Endast pensionsrätt för premiepension som tjänats in under äktenskapet skall kunna bli föremål för överföring.

368

Så fort man har inkomst på mer än 8 800 kronor om året, tjänar man in pensionsrätt. (Jämför med ATP-systemet, där man måste tjäna mer än ett prisbasbelopp, 

Pensionsmyndigheten stoppar andra  Om din partner tjänar mindre än du kan du dela med dig av pensionen genom att föra över din premiepension. Premiepension är en del av den pension du får  Om en höginkomsttagande man för över premiepension till sin fru under 20 år så skulle mannen förlora cirka 1 989 kronor per månad i premiepension livet ut och kvinnan skulle vinna cirka 1 870 kronor per månad i pension livet ut. Kvinnan får alltså ett belopp som är 6 procent lägre. För att beräkna din premiepension för det kommande året delas pengarna på ditt premiepensionskonto med ett tal som kallas delningstal.

Pensionsrätt för premiepension

  1. Basala hygienrutiner socialstyrelsen
  2. Lager och logistik

Premiepension är en del av den allmänna pensionen som kan placeras i värdepappersfonder. Av varje medborgares lön upp till 37 807,38 kr/mån avsätts 2,5 procent till premiepension (år 2017). Mer precist, så avsätts 2,5 procent av lönen upp till ett maxbelopp om 7,5 inkomstbasbelopp . Pensionsrätt för premiepensionen kan överföras till make eller registrerad partner, men inte till Du kan ta ut din premiepension tidigast från 61 års ålder. För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 20 135 kronor (2021). Det finns också ett tak för intjänande till pensionen.

Pensionsgrundande inkomster är inkomster av arbete och ersättningar från socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen.

Risken för systematiskt dåliga pensions- utfall samt att individer med lika stort intjänande över livet kunde få mycket olika storlek på pensionen på grund av 

motsvarar en fastställd pensionsrätt för premiepension fonderas och att pensionsspararen har möjlighet att själv bestämma om förvaltningen av dessa medel. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalas in och hur de fonder som pensionsspararen har valt utvecklas.

Hel pensionsrätt till inkomstpension är 16 procent av ditt pensionsunderlag och till premiepension 2,5 procent av ditt pensionsunderlag. Du som är född 1945 får 

Pensionsrätt för premiepension

Beslutat pensionsrätt för 2019 ” och ” 5. Premiepension 1954- Vad är premiepension? För det allmänna pensionssystemet så finns tre olika delar som alla grundas på din inkomst. Dessa är inkomstpension, tilläggspension och premiepensionen.

Är man sambor går det däremot inte.
Gravationsbevis på engelska

D elningstalet är baserat på en prognos om förväntad återstående livslängd, en tillgodoräknad ränta och driftskostnader. Det årliga beloppet delas sedan med tolv för att få fram månadsbeloppet.

I premiepensionen beräknas ditt belopp om årligen genom att dividera det aktuella värdet på premiepensionskontot med ett delningstal. Delningstalet beror på din ålder och förskottsräntan.
Normer organisationskultur


Enligt Jens Magnusson är ett annat sätt att jämna ut fördelningen av pensionen i familjen att överlåta sin pensionsrätt för premiepensionen till sin maka eller make 

Den som tjänar mer kan göra det för att till exempel kompensera den  Avgiften för överföring av premiepension till maka, make eller Du måste föra över hela den årliga pensionsrätten för premiepension. Det går  Allmän pension består av inkomstpension och premiepension. Pensionsrätten är 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) under inkomståret upp  Intjänad pensionsrätt i den allmänna pensionen. 2015 och pensionsrätten för premiepensionen 2,5 procent av pensionsunderlaget.