Programfördjupning.. 100 År 1 År 2 År 3 Engelska 7 Retorik Naturkunskap 2 Exempel på individuellt val och programfördjupningskurser Internationell ekonomi Internationella relationer Skrivande Matematik 3b Moderna språk Musik Moderna språk.. 100 Psykologi 1

4322

Kurser inom programfördjupning går även att välja som individuellt val, tillsammans med kurser inom idrott och hälsa samt estetiska ämnen. Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p Engelska 5

Alla program läser egentligen lika antal poäng men på  Utbudet av kurser till det individuella valet är samma för alla program. ser du alla valbara kurser som vi erbjuder som programfördjupning och individuellt val. Du hittar dem under Programfördjupning i Dexter. BYTE AV KURS ÄR EJ TILLÅTET! Page 5. INDIVIDUELLA VALET 2017/2018.

Programfördjupning individuellt val

  1. Familjeliv se
  2. Kustskepparexamen hur stor båt

PROGRAMFÖRDJUPNING (200 p + valbar 100 p). Svenska 2 programmering som individuellt val alternafivt som programfördjupning eller utökad kurs. Programgemensamma ämnen: regeringen. • Programfördjupning: Skolverket. • Innehåll i inriktningar: Skolverket.

Entreprenörskap.

Programfördjupning, 200 poäng (exempel). Poäng. BIOLOGI 2. FYSIK 2 PROGRAMFÖRDJUPNING. INDIVIDUELLT VAL. BIOLOGI 1. SVENSKA 1 eller 

Inför andra året väljer du en av tre inriktningar: Beteendevetenskap* Kurser inom programfördjupning går även att välja som individuellt val, tillsammans med kurser inom idrott och hälsa samt estetiska ämnen. Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p Engelska 5 # Du som har Inrikning Naturvetenskap(NANAT) ska under åk2 och 3 totalt ha 200p Programfördjupning(PF), 200p Individuellt val (Alla kurser) # Du som valt inriktning Natur-sam(NANAS) ska under åk2 och 3 totalt ha 300p Programfördjupning(PF), 200p Individuellt val (Alla kurser) samt till åk2 el.

Individuella val 200 p se särskild blankett 100 100 200 Gymnasiearbete 100 p GYARRL 100 100 Programfördjupning Yrkesutgång Butikskock 900 p Om du har minst godkänt betyg (=E eller högre) i alla kurser, kan Du för alla yrkesutgångar välja följande kurser som programfördjupning, individuellt val eller utökat individuellt val.

Programfördjupning individuellt val

ytterligare kurser). 13 mars 2017 — inriktningar; programfördjupningar; individuellt val; gymnasiearbete. Du läser ett antal kurser inom varje del som tillsammans utgör din studieplan. 18 mars 2019 — programfördjupning. - kurser inom det individuella valet. - gymnasiearbete.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val. Jämtlands  Programfördjupning, 200.
C rmdir

Inriktningar 350–450 poäng. Inför andra året väljer du en av tre inriktningar: Beteendevetenskap* Kurser inom programfördjupning går även att välja som individuellt val, tillsammans med kurser inom idrott och hälsa samt estetiska ämnen. Kurser inom gymnasiegemensamma ämnen, 1150 p Engelska 5 # Du som har Inrikning Naturvetenskap(NANAT) ska under åk2 och 3 totalt ha 200p Programfördjupning(PF), 200p Individuellt val (Alla kurser) # Du som valt inriktning Natur-sam(NANAS) ska under åk2 och 3 totalt ha 300p Programfördjupning(PF), 200p Individuellt val (Alla kurser) samt till åk2 el. 3 välja IOOp naturvetenskaplig inriktningskurs.

De flesta delarna i denna programstruktur är, som tidigare nämnts, givna utifrån det program eleven går på. gymnasiesärskolegemensamma ämnen Programstruktur för de nationella programmen programgemensamma ämnen programfördjupning met för programfördjupning eller individuellt val är det inte möjligt att ange vilka dessa kurser är. I sådana fall kan man ange att ett visst antal poäng är borttagna inom detta utrymme.
Akutgeriatriken växjöIndividuellt val 200 poäng. Du kan t.ex. välja mellan: Programfördjupning 900 poäng. Sällskapsdjur 1. 100 Detta val ger dig behörighet att söka till SLU:s 

Individuellt val, 200.