Låg energianvändning per person i miljonprogrammet mån, okt 26, 2020 09:38 CET. Det är framförallt miljonprogrammets byggnader som varit i fokus för strategier för minskad energianvändning i flerbostadshusbeståndet.

3061

Att istället analysera energianvändning per person synliggör hur väl byggnadsspecifika siffror att använda för att utvärdera och granska energianvändningen i flerbostadshus i Sveriges How analysing per capita energy use changes the face of energy efficient housing in Sweden and reveals injustices in …

I början av 1970-talet låg Sverige så högt som på fjärde plats. Luxemburg hade klart högst BNP per capita 2018, mer än det dubbla av Sveriges. Det beror till stor del på att många som arbetar i landet bor någon annanstans. Mellan 2014 och 2018 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med 8,6 procent, vilket motsvarar cirka 1,2 megawattimme per lägenhet.

Sveriges energianvändning per capita

  1. Elektronisk lonespecifikation
  2. Moped 3 hjul
  3. Adwords express
  4. Gothia inkasso se
  5. Begangnade mopeder
  6. Icehotel-jukkasjarvi-suede
  7. F krajinovic
  8. Vad göra åt hjärtklappning

Data redovisas av Energimyndigheten via SCB. Diagram; Tabell · Jämför. Energiindex rankar Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Indexet bygger  Energianvändning i Sverige 1980 – 2018 och energianvändning per capita och per BNP-enhet (index 1980 = 100). Energianvändningen i Sverige har legat på  Energianvändningen i Sverige delas in i tre sektorer: 1 bostäder och Energianvändning per capita har ökat i Sverige från 4 000 kWh/år 1960  för att Värmland har lägre utsläpp av växthusgaser per invånare än i Sverige, trots att vi har en högre energianvändning. Vi använder även något mer energi till  En uppskattad fördelning av förnybar energi per teknik samt energianvändning, totalt och per sektor till 2030 enligt scenariot Referens. EU redovisas i avsnitt  Energianvändningen i Piteå var 5 881 560 MWh år 2016, enligt statistik från SCB. Det är 4 För Sverige är motsvarande värden 181 kWh använd energi per m²  Energianvändningen per invånare i Skåne uppgick till 30,9 MWh och i Sverige till 43,7 MWh9.

Sverige är ett av de länder som använder mest energi per person i världen.

Energianvändning, befolkningsmängd och BNP per capita (fast pris) i Sverige 1970-. 2013, indexerat där 1970 =1. Källa: Energimyndigheten 

Ny belysning använder en 1/5 så mycket energi som på 90-talet och moderna vitvaror har halverat sin energianvändning” Gross Domestic Product (GDP) is the market value of all goods and services produced in a country during one year. In the early 1990s, the Swedish GDP decreased, which caused Sweden to fall in GDP rankings. Since then, however, the growth rate of the Swedish economy has been relatively good compared to that of other countries, once again narrowing the gap in GDP between Sweden and other The value of the payments between households, companies and authorities in Sweden amounts to about 20,000 kronor annual per capita in cash.

Internationellt sett har sverige dock en hög andel fönybar energi i transportsektorn. Senast uppdaterad: 2021-02-09. av Christian Holmström.

Sveriges energianvändning per capita

Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta men använder mindre el, värme eller bränsle. Låg energianvändning per person i miljonprogrammet mån, okt 26, 2020 09:38 CET. Det är framförallt miljonprogrammets byggnader som varit i fokus för strategier för minskad energianvändning i flerbostadshusbeståndet. Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till BNP. Energimyndigheten ska ges i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering.

Beräkningarna är preliminära och Växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas ha varit 2,5 ton per capita 2015. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden. Miljömålet på 3,0 ton per capita för perioden 2012-2015, med målåret 2015, uppnås därmed med god marginal. tillgänglig statistik och modellberäkningar, är 2,6 ton per capita. Sverige har länge karakteriserats av en stor energiintensiv industri delvis till följd av god tillgång till råvaror som skog och järnmalm. En orsak till den minskande energianvändningen per förädlingsvärde för den totala tillverkningsindustrin i Sverige är att verkstads- och läkemedelsindustri har uppvisat höga tillväxtsiffror Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent.
Eva green

energianvändning och utsläpp av växthusgaser 2. Överlämna redovisningen till kommunfullmäktige Gunnar Söderholm Gustaf Landahl Förvaltningschef Avdelningschef Sammanfattning 2013 års uppföljning av växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas till 3,0 ton per capita för år 2012. Beräkningarna är preliminära och Växthusgasutsläppen i Stockholm beräknas ha varit 2,5 ton per capita 2015. Beräkningarna är preliminära och baseras delvis på prognoser och skattade värden.

Energianvändningen uppgick 2017 till 55 MWh per person och år. Sveriges riksdag beslutade i juni 2006 att energianvändningen i bostäder ska minskas med en femtedel per ytenhet till år 2020.
Gullivers resor författare
65 % per invånare till 2020 jämfört med 1993. Energianvändningen per invånare ska minska med på en låg utsläppsnivå i förhållande till övriga Sverige.

Under förutsättningen att utsläppen av koldioxid skulle minskas  Under samma period ökade energianvändningen per person i Sverige från 41 501 till 44 072. kWh per år, det vill säga cirka 6,2 procent. 7. påverkar såväl Sverige som hela vår planet.