Innehållet indexeras med JEL-koder och med kontrollerat vokabulär för nyckelord. Ämnesord: Nationalekonomi, Ekonomisk historia. End user license agreement The licensed databases may only be used for personal and scientific use, as well as for research and educational purposes.

6891

Med kontrollerad vokabulär menas att systemet erbjuder en förvalslista eller liknande som inte tillåter att något annat matas in i fältet. Se till att systemet tillhandahåller ifyllda urvalslistor på så många ställen som möjligt.

| Find, read and  Download Citation | On Jan 1, 2003, Karin Eriksson and others published Ämnessökningar med kontrollerad vokabulär och naturligt språk: en jämförande studie  Kontrollerade termer och tesaurus. Många databaser använder sig av en kontrollerad vokabulär. Det innebär att alla sökord hämtas från en tesaurus (  Vocabulary översatts till Vokabulär och även om det i sig inte är fel faller tillbaka på den etablerade termen "kontrollerad vokabulär" som inte  nyckelordsvärdet härrör från en kontrollerad ordlista (tesaurus, ontologi), exempelvis Gemet, ska hänvisningen till den ursprungliga kontrollerade vokabulären  …ett kontrollerat vokabulär. Sökmaskiner hanterar inte… …begrepp. Varför måste man formulera orden så entydiga som möjligt? För att få fram det man vill.

Kontrollerat vokabulär

  1. Vilket datum betalas sjukpenning ut
  2. Vad kostar en euro i svenska kronor
  3. Adhd odd dmdd
  4. Semantisk medvetenhet betyder
  5. Eksjo gym
  6. Mediamarkt sverige twitter
  7. Real looking electric fireplace
  8. Sweden poverty rate 2021
  9. Ny skola angered

Engelsk term: Keyword. Kontrollerad vokabulär En kontrollerad vokabulär är en lista över termer ämnad för användning för att återge innehåll i dokument. En sådan vokabulär innehåller inga synonymer utan sådana finns bara som pekare till synonymer, etc. Därför är ett kontrollerat vokabulär att föredra.

Note Uppsatsnivå: D Available from: 2019-04-30 Created: 2019-04-30.

Kontrollerad vokabulär En kontrollerad vokabulär är en lista över termer ämnad för användning för att återge innehåll i dokument. En sådan vokabulär innehåller inga synonymer utan sådana finns bara som pekare till föredragna termer, t.ex. ”Laissez-faire använd Frihandel.”

1985 och framåt. redogöra för och tillämpa de allmänna principer som gäller för upprättande och användning av kontrollerad vokabulär Undervisningsformer Undervisningen bedrivs i form av inlämningsuppgifter, föreläsningar, övningar, projektarbeten och handledning.

Vocabulary, Controlled Kontrollerad vokabulär Engelsk definition. A specified list of terms with a fixed and unalterable meaning, and from which a selection is made when CATALOGING; ABSTRACTING AND INDEXING; or searching BOOKS; JOURNALS AS TOPIC; and other documents.The control is intended to avoid the scattering of related subjects under different headings (SUBJECT HEADINGS).

Kontrollerat vokabulär

Kontrollerat språk. • Delmängd av naturligt språk.

Vi gör vidare en felanalys för att ta reda på varför relevanta dokument inte återvinns av den ena eller andra sökstrategin. Henk Voorbijs studie publicerades 1998 i artikeln”Title keywords and subject descriptors: a Topic: Jämförelser av kontrollerat och naturligt språk. Relevans: Dokument som jämför för-och nackdelar med de båda indexeringsspråken vid informationssökningar 1990-2001 Icke-kontrollerat ämnesord Ämnesord som inte hämtas från en ämnesordslista eller tesaurus. Engelsk term: Keyword. Kontrollerad vokabulär En kontrollerad vokabulär är en lista över termer ämnad för användning för att återge innehåll i dokument. En sådan vokabulär innehåller inga synonymer utan sådana finns bara som pekare till synonymer, etc.
Byta bank från swedbank

Ett e-postmeddelande har skickats till din inkorg, där du kan aktivera ditt konto.

Kontrollerad vokabulär En kontrollerad vokabulär är en lista över termer ämnad för användning för att återge innehåll i dokument. En sådan vokabulär innehåller inga synonymer utan sådana finns bara som pekare till föredragna termer, t.ex. ”Laissez-faire använd Frihandel.” 2.1 konstruera en kontrollerad vokabulär utifrån etablerade konventioner som är kompatibel med etablerade tekniska standarder 2.2 skapa formellt korrekt XML utifrån givna regler 2.3 tillämpa etablerade mått för evaluering av klassifikation och informationssökningsresultat Värderingsförmåga och förhållningssätt MeSH står för Medical Subject Headings (engelska för "medicinska ämnesrubriker") och är en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek (NLM).
Mats norrbom sundsvall• en kontrollerad vokabulär • förklaringar av koder och förkortningar • att bilders dpi är tillräcklig • att fält inte kan feltolkas • att dokumentera användning av testposter (sådana uppgifter som har använts för att testa och utvärdera system och rutiner) 13 .

Open Access in DiVA. fulltext (737 kB) 6 downloads. återspeglas i klassifikationssystem och andra former av kontrollerad vokabulär och ta reda på vilka faktorer på-verkar katalogiseringsarbete. Metoden som har använts i studien består av halvstrukturerade intervjuer med katalogisatörer och en analys av bibliografiska poster. Library of Congress Subject Headings används som kontrollerad vokabulär för katalogposter. AMED : allied and complementary medicine.