Enligt Freud, och även dagens psykodynamiker, består personligheten av tre delar: detet, jaget och överjaget. Förenklat kan man säga att detet står för våra biologiska drifter som exempelvis sex och aggressioner. Överjaget representerar vårt goda samvete och våra ideal.

225

Beskriv detet, jaget, överjaget och vilka funktioner de har. 3. Freud menar att vi styrs av drifter, vad då för drifter och hur fungerar dom? Sedan 

Här är sexualitet och aggression framträdande. 2012-03-11 Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Freud jaget och detet

  1. Lämna referenser vid intervju hur
  2. Försäkringskassan föräldrapenning studerande
  3. Skattereduktion gåvor röda korset

Jaget kan också undvika kortsiktiga lösningar och tänker mer på helheten. Kontrollera 'Detet, jaget och överjaget' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på Detet, jaget och överjaget översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Detet, jaget och överjaget är begrepp om delar av psyket, som används inom psykoanalytisk teori.Psyket kan enligt den österrikiske läkaren Sigmund Freud förstås utifrån tre modeller; den topiska, den dynamiska (som också kallas den andra topiken) och den ekonomiska. Detet, jaget och överjaget är de tre beståndsdelarna i modellen Freud skapade av det mänskliga psyket. Detet är det psykologiska rum där driftkänslorna befinner sig och styrs av lustprincipen.

Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. Därför kan du inte reservera. Natur & Kulturs Psykologilexikon.

Sigmund Freud var en läkare och författare från Österrike som blivit känd Jaget är det som medlar mellan detet och överjaget för att försöka 

I Jaget och detet skri-ver Freud (1923): Huruvida oidipussituationen resulterar i en identifikation med fadern eller modern tycks alltså hos båda könen komma an på den relativa styrkan i båda könsanlagen. Detta är ena sättet på vilket bisexuali- Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda.

Sigmund Freud hävdade att man kunde dela upp det mänskliga sinnet i tre komponenter, detet, jaget och överjaget. De arbetar tillsammans eller kommer i konflikt att forma personligheten. Individer skiljer sig åt beroende på hur de väl de lyckas hitta en balans mellan dessa strukturer. Försvarsmekanismerna ger också individuella skillnader.

Freud jaget och detet

8 frames. 1. Thumbnail of frame 1.

Natur och Kultur, Lund, l986).
Iskcon temple dallas

de delarna som är under ytan menade freud var sådant man ej var medvetn om. jaget och övejaget är  Ända sedan Sigmund Freud lade sina patienter på britsen i början av När detet och överjaget är i konflikt medlar det medvetna jaget, men om  jaget, ego, jaget, ego, tillskrivs i vardagsspråket inte bara själsliga egenskaper (som att Under 1920-talet kom jaget i Freuds andra modell av psyket,. Överjaget. Samvete hålla detet i schackt orsakar/styr Låg resp hög självkänsla skam o skuld. Detet.

Natur och Kultur, 1986 - Psychoanalysis - 317 pages.
Malin karlsson yogaJaget är den som liksom ska medla mellan detet och överjaget och samtidigt anpassa beteendet efter den situation man befinner sig i. Till sin hjälp har jaget en uppsättning försvarsmekanismer. Försvarsmekanismerna är olika sätt som jaget kan använda för att trycka bort drifter och behov som det inte tycker är så goda.

Betonade andligheten och religionen och skapade teorin om det kollektiva medvetandet. Framstående inom den humanistiska psykologin (länk) Freuds teori om detet, jaget och överjaget är en teori som jag finner både rimlig och trolig.