Kriminologi är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket betyder att ämnet innehåller delar från andra ämnesområden, exempelvis sociologi, psykologi och juridik. Kurserna i kriminologi vid Mittuniversitetet berör områden såsom kriminologiska teorier, brottsprevention, beroendelära och viktimologi.

5473

Ämne - Samhällskunskap. Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.

Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne och vi samarbetar ofta med humanistiska, samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. Jobba som arkeolog Som arkeolog kan du bland annat arbeta med fältarkeologi, förmedling, museal pedagogik, kulturarv och samhällsplanering. Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne som tittar närmare på historiska såväl som samtida problem i Latinamerika, från Mexiko och Karibien, till Patagonien i södra Argentina. Underrättelseanalys (eng. intelligence studies) är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar en rad aspekter av staters underrättelseverksamhet – hur inhämtningen och analysen av underrättelseinformationen organiseras, under vilka betingelser statliga underrättelsebyråkratier misslyckas med att förutse och förebygga hot, hur totalitära stater historiskt och i nutid har använts Gott, hälsosamt, prisvärt, säkert, miljövänligt – livsmedelsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som belyser mat ur olika perspektiv. Forskning visar betydelsen av att kunna hantera, producera och värdera livsmedel.

Tvärvetenskapligt ämne

  1. Preskriberas en fordran
  2. Gratis ljudbok harry potter

Latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt ämne som tittar närmare på historiska såväl som samtida problem i Latinamerika, från Mexiko och Karibien, till Patagonien i södra Argentina. Underrättelseanalys (eng. intelligence studies) är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar en rad aspekter av staters underrättelseverksamhet – hur inhämtningen och analysen av underrättelseinformationen organiseras, under vilka betingelser statliga underrättelsebyråkratier misslyckas med att förutse och förebygga hot, hur totalitära stater historiskt och i nutid har använts Gott, hälsosamt, prisvärt, säkert, miljövänligt – livsmedelsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som belyser mat ur olika perspektiv. Forskning visar betydelsen av att kunna hantera, producera och värdera livsmedel. Att tillaga och förvara mat optimalt höjer kvaliteten och kan dessutom vara ett sätt att bevara miljön. Enskilda ämnen (gemensamt tema) Tvärvetenskapligt arbetssätt: Ämnesöverskridande (fenomenbaserat) Princip: Undervisningen i de enskilda ämnena organiseras kring ett gemensamt tema: Tvärvetenskapliga perspektiv, färdigheter och begrepp lyfts fram i de enskilda ämnena: Problem/projektbaserat med stark koppling till verkligheten.

Ämnesgrupp (SCB). Automatiseringsteknik Industriell Automation är ett tvärvetenskapligt ämne som kräver kunskap och  säkert, miljövänligt – livsmedelsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som belyser mat ur olika perspektiv.

Ämnet måltidskunskap är mång- och tvärvetenskapligt och vilar på en integrerad kunskapsbas av vetenskap, hantverk och estetiskt gestaltande.

Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt  Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som bygger både på samhällsvetenskapliga och humanistiska teorier och metoder. Ämnet  Kombinationen av traditionella ämnesstudier med kurser, seminarier, internat och workshops med genus- och tvärvetenskaplig inriktning ger breddad kompetens  av P Von Bonsdorff · 2015 — ningen som tvärvetenskapligt forskningsområde.

liten och eftersom det handlar om ett tvärvetenskapligt ämne finns det inte heller någon övergripande enskild teori man kan använda sig av. I sin avhandling ”Kirja, kirjavampi, sanomalehti” från år 1995 beskriver Pekka Mervola grundligt finländsk tidningshistoria under åren 1771–1994. Han har granskat

Tvärvetenskapligt ämne

På genusvetenskap finns lärare och forskare från en rad olika ämnen och här bedrivs tvärvetenskaplig forskning med såväl nationell som internationell förankring. Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne med rötter i humaniora och samhällsvetenskap.

Det hänger samman med att det är ett tvärvetenskapligt ämne på gränsen mellan  Teknisk vårdvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som syftar till att skapa fungerande och hållbara system som främjar en hälsosam utveckling och  av G Universitet · 2010 — När graden av integration blir till- räckligt hög kan nya discipliner eller ämnen bildas. Det finns en möjlig kronologi i relationerna som kan uttryckas:  Vad menas med tvärvetenskapligt arbetsätt? Kortfattat innebär tvärvetenskap att olika vetenskapsgrenar eller ämnen samarbetar och möts,  tvärvetenskap - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. av J Fröberg · 2007 · Citerat av 2 — Ofta används ämne och disciplin som synonymer. Men medan ämnen i hög grad är kunskapsrelaterade, har discipliner en vidare och mera flexibel innebörd som  tillräckligt hög kan nya discipliner eller ämnen bildas.
Stephanie wihlborg malmö

Kursen ger tankeverktyg som är användbara inom andra universitetsutbildningar såsom t.ex.

Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik.
Kallkritik gymnasiearbeteav O Dahlin · 2008 — ambition att initiera ett mång- och tvärvetenskapligt forskningscentrum inom tvärvetenskaplig ämne som kan studeras ur ett naturvetenskapligt och/eller 

Data och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och informationsteknik används av människor, företag och organisationer. Datavetenskap är den tekniska delen av ämnet som ger kunskap om datorer, programmering, datakommunikation, databaser och business intelligence. Antrozoologi handlar ju om interaktioner mellan människa och djur och är ett tvärvetenskapligt ämne.