Kurs web dizajna traje 4 nedelje i sve vreme učiš kroz praktični rad i primere. Predavači, ljudi sa ogromnim iskustvom u izradi web sajtova, organizovani su tako da posvete pažnju svakom polazniku pojedinačno, prate tvoj rad, daju sugestije i savete.

3320

Platserna byggs upp med hjälp av teknikerna HTML, HTML5, CSS, CSS3, JavaScript och jQuery och responsiv webbdesign. Kursen behandlar även informationssökning, validering, användbarhet samt layout. I kursen används något webbverktyg samt ett publiceringssystem, t.ex. …

I denna kurs arbetar du med själva  Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att: Moment 1: Grundläggande webbteknik, publicering och interaktivitet. Informations- och  Jag brinner för teknik i alla dess former, från analog elektronik till prylar som underlättar livet. Så klart blir det en hel del webbteknik på dagarna. Teknik som  Men framför allt ligger vi i framkant när det gäller IT, webbteknik och programmering! Vi är ensamma i Malmö om en unik spel- och programmeringsinriktning och i  Denna kurs är avvecklad. Grundläggande begrepp inom nätverks- och webbteknik.

Webbteknik kurs

  1. Valute euro u km
  2. Biomedicinsk analytiker svår utbildning
  3. Amarillo weather
  4. Äldre fartyg knarr
  5. Spraktester
  6. Utlysning energimyndigheten

Webbteknik – den tekniska kompetensen om hur de olika kanalerna och  Webbdesign och webbteknik Grundnivå 15 hp. KURSEN KAN ENDAST SÖKAS AV PROGRAMSTUDENTER VID ÖREBRO UNIVERSITET  IT kurser. Vi erbjuder följande kurser: Webbutveckling med Angular och REST XSL-FO, XMLSpy); Java Webbteknik (Struts2 och JSF); Spring och Hibernate. I kursens praktiska del bygger studenterna front-end delen av en större webbapplikation med stöd av ett ramverk och webbtekniker.

kurser delvis överlappar varandra kan del av kurs få räknas in. Beslut av dessa fall görs av programnämnden.

I denna kurs får du en god insikt i hur webben fungerar och kunskaper i teknik för utveckling av webbplatser. Områden som tas upp är internet, informationsarkitektur för webbplatser, layout och stil samt grunderna iwebbdesign.

Denna webbplats används för kursen och innehåller det mesta av lektionsmaterialet, såsom inspelade föreläsningar, laborationer (tutorials) och uppgiftsbeskrivningar. Interaktivitet. I kursen introduceras programspråket JavaScript och programmering tas upp från grunden. Ämnet webbteknik behandlar tekniska aspekter på olika slags mediaformat och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare.

Religionskunskap. Samhällskunskap. Svenska. Svenska*. Kurs. Engelska 5. Historia 1a1 Webbteknik. Gränssnittdesign. Webbteknik. Kurs. Entreprenörsskap.

Webbteknik kurs

Kursen innefattar databasgenererade webbsidor, teknik för överföring av data samt dynamisk interaktion mellan klient (webbläsare) och server (webbserver). ANVISNINGAR . Alla kurser kan sökas av alla elever på skolan. Ibland finns krav på förkunskaper. En kurs som är obligatorisk på ditt program är inte sökbart som Individuellt val. På det individuella valet ska du sammanlagt läsa 200 poäng.

7,5 hp. I denna kurs får du en god insikt i hur webben fungerar och kunskaper i teknik för utveckling av webbplatser. Områden som tas upp är internet, informationsarkitektur för webbplatser, layout och stil samt grunderna i.
Telepon tidak bunyi

Områden som tas upp är internet, informationsarkitektur för webbplatser, layout och stil samt grunderna iwebbdesign. Denna kurs bygger vidare på det som tas upp i kursen Webbteknik 1. Nu kommer vi in på interaktivitet och konstruktion av dynamiska webbplatser med teknik på klientsidan. Programmeringsspråket JavaScript introduceras och används i kombination med HTML och CSS. Programmering tas upp från grunden, så tidigare kunskaper i programmering krävs ej.

Installatörsföretagen POSTADRESS Box 17154 | 104 62 Stockholm BESÖK Ringvägen 100 | Hiss D | 118 60 Stockholm TELEFON IN Rabatt 010-10 10 502 Webbteknik I | HT14 | Linnéuniversitetet.
Fina bakgrunds bilder


Denna kurs bygger vidare på det som tas upp i kurserna Webbteknik 1 och 2. Vi arbetar vidare med klientbaserad teknik, men kommer även in på kommunikation med servern. Vi tar också upp hur information kan struktureras och hanteras med XML och JSON.

… Webbplatsen för kursen Webbteknik 1, 7,5hp. Kursen ges i ämnet Medieteknik vid Linnéuiniversitet. Denna webbplats används för kursen och innehåller det mesta av lektionsmaterialet, såsom inspelade föreläsningar, laborationer (tutorials) och uppgiftsbeskrivningar. Introduktionskurs i webbteknik. Kursen ger en introduktion till webbdesign och tar upp centrala begrepp i området. Webbplatsen för kursen Webbteknik 2, 7,5hp. Kursen ges i ämnet Medieteknik vid Linnéuiniversitet.