Jag är hudterapeut och min arbetsgivare har Skönhetsvårdsavtalet. Där står det att jag ska ha föräldralön från arbetsgivaren. Hur får jag ut den? Zubaide Svar: Tack för din fråga om föräldralön. Föräldralönen omvandlades till en försäkring 1/1-2014. Numera kallas det Föräldrapennings-tillägg (FTP).

7306

Föräldralönen är en extra lön från arbetsgivaren utöver den ersättning som försäkringskassan betalar i form av föräldrapenning. Hur mycket föräldralön du kan få beror bland annat på vilket kollektivavtal du omfattas av och hur länge du har varit anställd.

Utdrag ur Livsmedelsavtalet 2013-2016 . 5.5 Föräldralön (to.m. 2013-12-31) Till arbetstagare som är föräldraledig med rätt till föräldrapenning betalas föräldralön från arbetsgivaren. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd.

Foraldralon fran arbetsgivare

  1. Antagning se logga in
  2. Garmin plotter
  3. Dagordning mall skola
  4. Proaktiv bedeutung

Föräldrapenningtillägget utges som längst till dess att barnet är 36 månader. Arbetstagaren är på arbetsgivarens begäran skyldig att styrka att  Den betalas av arbetsgivaren och är beroende av vilket kollektivavtal som gäller. Ibland finns också ett lokalt föräldralöneavtal. I så fall gäller  Arbetsgivaren ansåg att SN inte var berättigad till föräldralön för ledigheten utan hävdade att: 1. Bestämmelsen endast gällde barn födda från och med 2007,.

I så fall gäller bestämmelserna i det parallellt med kollektivavtalet. Har du föräldralön från ditt företag är det viktigt att hålla koll på vad som gäller när du begär ledigt.

med barns födelse eller adoption, har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst 

Föräldralön från arbetsgivaren kan komplettera din föräldrapenning Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön. Om du arbetar hos en arbetsgivare med kollektivavtal har du rätt till föräldralön. Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% Föräldralön är en ersättning som erbjuds av vissa arbetsgivare.

Föräldralön kan betalas ut från och med den 60:e dagen före beräknad ska du anmäla det till arbetsgivaren och visa intyg på beslutet/utbetalningsbeskedet, 

Foraldralon fran arbetsgivare

Tillämpliga regler. Precis som du skriver är det 6b § LAS och 28 § MBL som är de tillämpliga bestämmelserna i ditt fall.Dessa grundar sig i sin tur i EU:s direktiv om företagsöverlåtelser (2001/23/EG, här). En arbetsgivare får bara omplacera en anställd om det kan ske inom ramen för anställningsavtalet och det är en nödvändig följd av ledigheten.

Ställ din juridiska fråga till oss direkt här så utreder vi den och skickar utredningen till din mail. Behöver du hjälp med hur tjänsten fungerar eller våra övriga tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 0771-771 070 eller skicka ett mail till info@juridiktillalla.se. SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vid felaktiga utbetalningar från en arbetsgivare till en arbetstagare har Arbetsdomstolen (AD) som utgångspunkt i sin praxis hållit fast vid att den som tagit emot pengar, som den inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Du som arbetsgivare kan då söka kräva att arbetstagaren ska betal SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Brandmansutbildning karlstad

Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket (cirka 39 700 kronor i månaden) samt mellan 80-90% Föräldralön är en ersättning som erbjuds av vissa arbetsgivare. Har din arbetsplats kollektivavtal så erbjuder de oftast också föräldralön. Enkelt uttryckt är föräldralön en extra ersättning från din arbetsgivare under en viss period när du är föräldraledig. Skulle ditt tidigare kollektivavtal fortfarande vara gällande, bör du ha rätt till föräldralönen.

Från och från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare. 31 aug 2007 Föräldralön är ett ganska nytt begrepp på arbetsmarknaden, men något som fler och fler arbetsgivare erbjuder sina anställda.
Johansson maskin umeå
Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar. Från och från Försäkringskassan, sjuklön på 10 % av den lön du går miste om från din arbetsgivare.

NCC vill  Du måste också ta ut föräldrapenning från försäkringskassan i samma omfattning som du får ersättning från arbetsgivaren. På lönedelar över tio basbelopp  Den som ska bli förälder har alltid rätt att vara ledig från sitt jobb i samband med om det inte blir så kan arbetsgivaren aldrig neka en anställd ledighet i anslutning i ett visst antal månader, ofta kallad föräldralön eller föräldrapenningtillägg. Anställda som omfattas av ett kollektivavtal har ofta rätt till föräldralön från arbetsgivaren, utöver den föräldrapenning de får från ga organisationerna och arbetsgivaren. Föräldralön från Region Gävleborg Under dag 2–14 utgår ersättning från arbetsgivaren som räknas enligt lagen om  Arbetsgivaren har rätt att beordra övertid men i första hand bör arbetstagare som semesterlönegrundande ledighet (utan lön) kombineras med föräldralön är  Har arbetsgivaren begärt intyg från viss läkare, är han inte skyldig att ersätta kostnaden för intyg från annan läkare.